Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Kế hoạch họp lớp


KẾ HOẠCH
CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM LỚP 12 NIÊN KHÓA 94 – 97
Đây là lần đầu tiên gặp mặt nên Ban liên lạc lâm thời đã thống nhất chỉ tổ chức gặp mặt các thành viên lớp 12A và cô chủ nhiệm lớp 12A
Thông tin trích ngang về lớp:
1. Cô chủ nhiệm
- Lớp 12A: Cô Lập
2. Sỹ số lớp
Sỹ số lớp 12A: 42 bạn (Trong đó bạn Nhung đã mất, bạn Huyền, bạn San, Bạn Nguyệt chưa có thông tin liên lạc)
3. Quê quán
Chúng mình đến từ các xã và thị trấn trong huyện Chiêm Hóa gồm: (TT Vĩnh Lộc, Vinh Quang, Phúc Thịnh, Tân Thịnh, Kim Bình, Ngọc Hội, Phúc Sơn, Bình Nhân, Xuân Quang, Thổ Bình, Hòa Phú…..).

Nội dung kế hoạch

A.   Thành lập ban tổ chức, phân công nhiệm vụ
I. Ban thường trực ( Lâm thời)
1.Trần Trung Hiếu                              - Trưởng ban
2.Tạ Hưng Hà                                     - Phó ban
3. Nguyễn Đức Việt                             - Phó ban
4. Phan Trọng Tiệp                             - Phó ban
4. Đoàn Thị Hồng Ánh                        - Thủ quỹ

TT
Người phụ trách
Nội dung công việc
1
Trần Trung Hiếu
Tel : 0915695602
Phụ trách công tác hậu cần, liên hệ địa điểm tổ chức buổi lễ, đặt cỗ, quà tặng
2
Tạ Hưng Hà Tel:  0936871618
Phụ trách , lên kế hoạch tổ chức, dự thảo qui chế họat động của lớp
3
Nguyễn Đức Việt
Tel: 0986762688
Phụ trách , Diễn văn khai mạc và bế mạc, điều hành buổi lễ
4
Phan Trọng Tiệp
Tel: 0979810380
Phụ trách công tác lễ tân Mời đại biểu (thầy cô, khách mời)
5
Đoàn Thị Hồng Ánh
Tel: 0912679672
Phụ trách Quỹ, lập DS các bạn nộp tiền, thanh quyết toán các khoản thu chi, Báo cáo trước tập thể lớp sau mỗi kỳ họp hoặc mỗi nhiệm kỳ

II.  Ban liên lạc
Nhiệm vụ: - Thông báo thông tin họp lớp tới tất cả các bạn thuộc nhóm mình phụ trách, phản hồi lại cho ban thường trực (bạn Hiếu) thông tin chính xác về số lượng các bạn về tham dự họp lớp trước ngày 27/4/2012 
- Đôn đốc các bạn trong nhóm nộp tiền họp lớp không muộn hơn ngày 27/4/2012 để ban hậu cần – ban tài chính nhanh chóng có kinh phí tổ chức.
- Giao cho Ánh lập một tài khoản thẻ riêng của lớp để tiện cho việc đóng quỹ lớp của các bạn và cũng đảm bảo chi tiêu tài chính công khai. Các bạn nộp theo một trong hai hình thức sau:
+ Nộp trực tiếp: Các bạn nộp cho bạn Hồng Ánh – Tại trường PTTH Chiêm Hóa  hoặc
+ Nộp qua ngân hàng: theo thông tin sau:
      Người thụ hưởngĐoàn Thị Hồng Ánh
      TK:8104205023254 .NH: NN & PTNT chi nhánh huyện Chiêm Hóa
Danh sách các bạn trong ban liên lạc và nhóm phải phụ trách
TT
Người phụ trách
Khu vực phụ trách
Số lượng
Danh sách các bạn
1
Trần Trung Hiếu
Tel : 0915695602
Thị trấn
Và các xã
12 bạn
Hiếu, Ánh, Biếc, Ngô Thư, Đức, Thanh,  Nguyễn Hiền, Nguyễn Huệ, Mai Huệ, Nhận, Nguyệt, Quang
2
Phan Trọng Tiệp
Tel: 0979810380
Thị trấn
Và các xã
13 bạn
Tiệp, Hương, Ngân, Mai, Trọng, Vân, Hoàng Minh, Phạm Minh, Tuấn, Toan, Mai Thư, Cường, Dương,
3
Nguyễn Đức Việt
Tel: 0986762688
TP. TQ,
Hà Giang
 8 bạn
Việt, Bình, Thảo, Hường, Mai Minh, Hoàn, Diệp, Hưng,
4
Tạ Hưng Hà
Tel:  0936871618
Hà Nội,
HY,  
8 bạn
Hà, Bùi Hiền, Trang, Liên, San, Huyền, Duyên, Lập,

Cộng

41

(Có danh sách và số ĐT liên lạc trên blog này mời các bạn theo dõi)
III.  Ban hậu cần – Tài chính
Nhiệm vụ:
- Chuẩn bị nghi lễ khánh tiết gồm Thuê địa điểm tổ chức, phông bạt, loa, đài, mua bánh kẹo, hoa quả, nước uống,
Đặt cỗ
- Mua quà, hoa buổi lễ
- Thanh quyết toán các khoản thu chi
Các bạn trong ban gồm: ( Hiếu, Ánh, Vân, Hiền, Huệ Biếc, Thanh, Đức, …)
IV. Ban lễ Tân
Nhiệm vụ:
Đón tiếp khách mời, tiếp nước
- Điều hành buổi lễ
- Chụp ảnh,
Các bạn trong ban gồm: (Tiệp, Hà, Việt, Ngô Thư, Mai Thư , Mai,  Hương, Hường…)

“Và tất cả các bạn trong lớp  hỗ trợ lẫn nhau để buổi lễ diễn ra tốt đẹp”
Nội dung chương trình buổi lễ

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 30/4/2012 
Địa điểm: Tại: Trường THPT Chiêm Hóa
I.Thành phần buổi lễ
- Ban giám hiệu Trường PTTH Chiêm Hóa:         2 người
- Các cô chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn của lớp:    1 người (cô chủ nhiệm Bna thường trực lâm thời đã thống nhất)
II. Chương trình buổi lễ
- Đón tiếp đại biểu, ổn định chỗ ngồi :
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  : 
- Diễn văn khai mạc : 
- Đại diện các bạn phát biểu: 
- Mời  thầy cô phát biểu:
- Thông qua dự thảo qui chế hoạt động của tập thể lớp: 
- Bầu ban liên lạc mới
- Tổng kết, bế mạc buổi lễ :
- Liên hoan, tặng quà và đưa thầy cô về
III. Kế hoạch tài chính
1. Kế hoạch thu
Dự tính lần đầu tổ chức. Trước mắt để phục vụ cho đợt kỷ niệm này như đã thống nhất như hôm họp trù bị
- Quỹ tồn :                                                                  1.000.000 đồng
- Kính phí đóng ghóp (35 x 400.000)                          14.000.000 đồng
Đối với tặng phẩm tặng thầy cô, các bạn trong lớp gửi 100% (Có mặt hay không có mặt đều gửi tặng phẩm)
2. Kế hoạch chi
- Chi khánh tiết                                                      1.500.000đ
- Đặt ăn (6 mâm x 1.000.000đ )                              6.000.000đ
- Tặng phẩm cô chủ nhiệm + nhà trường                 2.000.000 đ
- Dự phòng chi                                                       2.000.000 đ    
Tổng cộng                                                           11.500.000 đ
- Đây là lễ kỷ niệm 15 năm ra trường, vì vậy tôi mong tất cả mọi người cùng góp sức, hãy bỏ qua tất cả những bận rộn của cuộc sống; hãy đưa gia đình mình hòa nhập vào gia đình lớn - 12A - trong những ngày có ý nghĩa này.
Trân trọng!

(Lưu ý : Những bạn đánh dấu màu đỏ chưa liên lạc được hoặc có thể là ko tham dự được)HỘI HỌC SINH LỚP 12             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   KHOÁ 1994 - 1997                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  SỐ:  /HHS-QC      ---------o0o---------       
                                                                       Chiêm Hóa, ngày     tháng      năm 2012

DỰ THẢO

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI HỌC SINH LỚP 12A KHOÁ 1994 – 1997
MẬT- LƯU HÀNH NỘI BỘ

Căn cứ các tiêu chí do các thành viên lớp 12A  khoá 1994 - 1997 đề ra, trên nguyên tắc bình đẳng, thực tế và tôn trọng lẫn nhau, gắn kết các thành viên trong lớp.
          Để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thành viên trong lớp.
BAN LIÊN LẠC LỚP 12A KHOÁ 1994 - 1997
QUYẾT ĐỊNH:
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỌC SINH LỚP 12A KHOÁ 
1994 - 1997

Điều 1: Đối tượng.
- Toàn thể thành viên lớp 12A Trường THPT Chiêm Hóa, khoá 1994 -1997. (Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Phạm vi áp dụng
- Áp dụng đối với các thành viên tự nguyện và nghiêm túc thực hiện quy chế lớp.
Điều 3: Hoạt động chính của quy chế lớp
1. Tổ chức họp mặt
- Họp mặt toàn thể các thành viên trong lớp cùng gia đình và tổ chức liên hoan kỷ niệm, tổ chức phát quà cho các cháu đạt thành tích cao trong năm học
Thời gian:  dự tính Thứ 7 đầu tiên sau ngày 01/6 hàng năm.
Địa điểm: Khu du lịch nào đó tại Chiêm Hóa
- 06 tháng một lần, các nhóm vùng tổ chức họp tại các vùng đó, do Phó Ban phụ trách vùng thông báo và quy định. Các cuộc họp này phải thông báo trên Blog của lớp để các thành viên các vùng khác biết để có thể tham gia nếu có điều kiện.
2. Việc hỷ
- Áp dụng đối với: cưới hỏi của chính thành viên trong lớp (sau này là con của thành viên).
- Các thành viên trong lớp đến chia vui (có phong bì riêng tuỳ tâm).
3. Việc hiếu
- Áp dụng đối với: bố mẹ (vợ, chồng),vợ (hoặc chồng), con của thành viên trong lớp.
- Các thành viên trong lớp đến chia buồn.
Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên
1. Quyền lợi:
- Được tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của lớp đưa ra.
- Được tạo điều kiện giúp đỡ khi bản thân, gia đình gặp rủi ro, hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, công tác (trong khả năng cho phép).
2. Nghĩa vụ:
- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế hoạt động của lớp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ khi được phân công.
- Thường xuyên tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động lớp.
- Có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên của hội trong quá trình học tập, công tác.
- Thông báo kịp thời các vấn đề của mình, các thành viên và gia đình các thành viên khác như: hiếu, hỷ, ốm đau,…cho Ban liên lạc.
Điều 5: Ban liên lạc
Bao gồm: 01 Trưởng ban (Kiêm phụ trách vùng Chiêm Hóa) và 03 phó ban phụ trách các vùng Chiêm Hóa, TP Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên. 01 ủy viên thư ký.
Nhiệm vụ:
-Trưởng ban: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước lớp, phân công, giám sát nhiệm vụ của các phó trưởng ban, uỷ viên.
- Phó trưởng ban: Trợ giúp cho trưởng ban, chịu trách nhiệm trước trưởng ban, trước lớp về về nhiệm vụ được phân công.
-Uỷ viên thư ký : Trợ giúp cho trưởng ban đảm trách các công việc chuyên môn được phân công, đặc biệt là về những vấn đề liên quan đến kinh phí, quỹ lớp.
Nhiệm kỳ của Ban liên lạc là 05 năm: Các thành viên trong ban liên lạc họp tối thiếu 01 năm 01 lần, có thể họp trực tiếp hoặc trực tuyến.
Điều 6: Kinh phí cho hoạt động lớp.
- Kinh phí do các thành viên trong lớp đóng góp theo quy định tối thiểu 200.000/người/năm, trong những trường hợp đột xuất phải đóng góp thêm kinh phí thì Ban liên lạc sẽ thông báo.
- Các khoản thu từ ủng hộ, hỗ trợ từ các cá nhân, các tập thể.
Điều 7: Chi tiêu cho các hoạt động
- Tiêu chí: Việc chi tiêu phải công khai, đúng nội dung theo quy định, có đầy đủ hoá đơn chứng thực theo quy định hiện hành của nhà nước (hoặc của lớp) và được Ban liên lạc phê duyệt. Quỹ của lớp sẽ được báo cáo công khai tại mỗi cuộc họp của lớp, của Ban liên lạc, trên diễn đàn.
Quỹ lớp được chi như sau:
1. Chi cho các kỳ họp lớp, của Ban liên lạc.
2. Chi hiếu: 500.000 đồng/lần (phong bì + hương hoa)
3. Chi hỷ: 500.000 đồng/lần (phong bì)
4. Chi hỗ trợ đột xuất (Tuỳ theo nguồn kinh phí còn lại và tính chất, mức độ khó khăn của thành viên để thống nhất mức cụ thể)
Phương thức chi tiêu:
1. Đối với các việc chi tiêu ở Chiêm Hóa, Ban liên lạc ở Chiêm Hóa sẽ trực tiếp sử dụng tiền của quỹ lớp tại thủ quỹ
2. Đối với các vùng khác: Phó Ban liên lạc phụ trách vùng đó sẽ ứng trước để chi tiêu và báo lại cho Thủ quỹ của lớp để chuyển tiền trả lại cho đồng chí Phó ban đó.
Điều 8. Một số quy định khác cho nhiệm kỳ 2012-2017
1. Trang thông tin chính của lớp :
Các thành viên phải có trách nhiệm đăng những thông tin mình biết lên Blog(http://12a1997chiemhoa.blogspot.com) và thông báo bằng điện thoại cho Ban liên lạc giúp Ban liên lạc nắm bắt được tình hình của các thành viên để có kế hoạch thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ kịp thời cho các thành viên của lớp.
2. Tài khoản tạm thời của lớp:
Đại diện: Đoàn Thị Hồng Ánh Số tài khoản: 8104205023254 tại NH: NN & PTNT chi nhánh huyện Chiêm Hóa. Việc đóng quỹ lớp theo quy định vào ngày họp lớp hàng năm; có thể đóng trực tiếp cho Đoàn Thị Hồng Ánh hoặc chuyển vào số tài khoản trên và thống báo cho bạn Ánh cập nhật
3. Dự kiến Ban liên lạc nhiệm kỳ 2012-2017
- Trưởng ban (kiêm phụ trách vùng Chiêm Hóa): Trần Trung Hiếu
- Phó ban phụ trách Vùng Hà Nội: Nông Ngọc Liên
- Phó ban phụ trách vùng Chiêm Hóa : Phan Trọng Tiệp
- Phó ban phụ trách vùng TP Tuyên Quang, Hà Giang : Nguyễn Đức Việt
- Ủy viên thư ký, thủ quỹ: Đoàn Thị Hồng Ánh
Điều 9: Điều khoản thi hành
        Tất cả các thành viên của lớp 12 Trường THPT Chiêm Hóa khoá 1994 - 1997 có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh những quy định này. 
        Trong quá trình thực hiện, những vấn đề chưa hợp lý sẽ cùng nhau bàn bạc và sửa đổi.
                                                                                        TM BAN LIÊN LẠC (cũ)                                                                                                Tạ Hưng Hà

2 nhận xét:

  1. Mình cũng có tí máu dây dưa đến lớp... nhưng về quê bây giờ thật là buồn... người cần và mong muốn được gặp mặt nhất giờ đã chẳng còn.
    Thời gian học cùng mọi người được có 1 năm.... Trừ các bạn ở thị trấn ra còn các bạn khác chả biết có còn nhớ mặt mình không nữa

    Trả lờiXóa
  2. Sao chẳng thấy ai cho ý kiến gi nhẩy? moi người cung nhau gop ý kiến sôi nổi lên

    Trả lờiXóa